Blanda jord

Trots att det finns många sätt att odla på som inte inkluderar användning av jord så föredrar jag ändå jord. Det är min fulla övertygelse att jord bidrar till ett bättre slutresultat, såväl i smak som utseende på plantor.

Vid sådd
Använd gärna såjord under den första tiden – detta för att undvika näringsbränna. Såjorden är ganska grovfibrig och innehåller inte jättemycket näring. Under denna allra första tid i plantans liv får den enbart vatten. Jag sprayar den dagligen med vatten från sprayflaska och håller jorden ständigt fuktig men inte blöt.

Omplantering (omskolning)
Rosjord är den jord jag föredrar till chiliodling. Den är visserligen lite dyrare än planteringsjord – men det tjänas in i slutresultatet, med större skördar. I denna blandning: använd 90% rosjord (volym).

Perlit är ett vulkaniskt material som dels hjälper till att binda fukt, dels gör det jorden mer lucker. Jag använder 10% perlit (volym).

Benmjöl innehåller bland annat kväve, kalium och fosfor. Detta främjar blomning, fruktsättning samt utvecklande av rötter. Är ett långtidsverkande gödslingsmedel som rekommenderas varmt.

Epsomsalt, eller magnesiumsulfat (MgSO4), hjälper plantorna att ta upp övrig näring. Ger kraftigare och grönare plantor . Kan ges som extra näring ungefär varannan vecka under hela odlingen. Brukar ha i ett par små nävar.

90% Rosjord (18 liter)
10% perlit (2 liter)
Epsomsalt (50 gram)
Benmjöl (50 gram)

Plantering i slutkruka
Här använder jag i princip samma blandning som vid omplantering, med skillnaden att jag även tillför kogödsel. Blandningen blir därför (i volym):

80% Rosjord (14 liter)
10% kogödsel (4 liter)
10% perlit (2 liter)
Epsomsalt (50 gram)
Benmjöl (50 gram)

Perlitblandad jord.
Benmjöl.
Epsomsalt.