Samtliga sorter har växt tillsammans i växthus och räknas därför som öppet pollinerade. Korsbefruktningar sker – även om det är relativt ovanligt.