I växthusen 2021

Här kommer sorter att läggas till i takt med att frön läggs i blöt och planteras

CAPSICUM ANNUUM

CAPSICUM CHINENSE

CAPSICUM PUBESCENS
Rocoto Canario – planterade
Rocoto Pineapple – planterade

CAPSICUM FRUTENSCENS